Désirée van Osch

Schrijver

Expert-recensie Communicatietheorie

Een boek schrijven is spannend. Dan is het heel fijn als een expert uit het vakgebied een recensie schrijft waar je blij van wordt. Dit deed Nico Jong, senior adviseur bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de site van Managementboek.

Communicatietheorie – ‘Een handzaam naslagwerk’

4 november 2020 | Nico Jong

Désirée van Osch beschrijft in haar boek Communicatie wat communicatie is voor de professional en niet hoe we het kunnen gebruiken of uitvoeren. Het resultaat is een handzaam naslagwerk dat de communicatietheorie in vogelvlucht beschrijft.

Communicatie is alomtegenwoordig. Iedereen communiceert en bijna iedereen denkt het daarom ook te kunnen. Het is een breed begrip omdat er vanuit vele perspectieven naar gekeken wordt. Psychologen stellen de mens centraal, sociologen focussen op de interactie tussen mensen en volgens politicologen kun je er macht mee uitoefenen. Iedereen heeft een eigen opvatting over communicatie, maar daar kunnen communicatieprofessionals moeilijk mee uit de voeten. Reden voor Désirée van Osch om de theorie voor hen op een handzame manier bij elkaar te sprokkelen.

Désirée van Osch beschrijft in Communicatietheorie wat communicatie is voor de professional en niet hoe we het kunnen gebruiken of uitvoeren. Dat is op zich al een hele klus, gelet op de enorme hoeveelheid beschikbare kennis. Daarom heeft ze zich beperkt tot de hoofdlijnen en dat is precies de kracht van deze bundel.

Van Osch begint met de basisbegrippen die de bouwstenen zijn van het communicatieberoep. Daarna komt informatie als bod; de brandstop voor alle communicatie. Het volgende hoofdstuk gaat over communicatiesystemen: we communiceren met onszelf, met anderen, met groepen en met de grote massa. Dan komt het communiceren zelf aan bod: de verschillende visies op en kenmerken van communicatie, de modellen, de processen en de manieren en de middelen die we daarbij gebruiken. De auteur eindigt met de essentiële onderliggende kennis die communicatieprofessionals nodig hebben om keuzes te kunnen maken in de dagelijkse uitoefening van hun complexe vak.

Communicatietheorie is geschreven omdat het recentste boek over dit onderwerp in ons taalgebied al twintig jaar oud is. Het is bedoeld voor zowel studenten als communicatieprofessionals. Het eindresultaat is een handzaam naslagwerk dat de communicatietheorie in vogelvlucht beschrijft. Bovendien is het zeer toegankelijk geschreven met zo min mogelijk storende verwijzingen in de tekst. Kortom, een lekker boek om bij de hand te houden.

Scroll naar boven